Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego

logo ak rok

Lokalizacja

ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:

ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj

E mailE-mail:

poczta@akbilgorajski.pl

Adres strony

www.akbilgorajski.pl

 

 telefonPZM z rokiek

    Tel.: (84) 686-24-98  
     Kontakt w godz: 800-1600

                Tel. kom.: 691-753-301
                     (Prezes Zarządu)

Logowanie

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

WSPÓŁPRACA

ZO PZM Lublin

PZM

Kluby PZM

Autom Lub. logo

Urząd Miasta Biłgoraj

urzad miasta

Urząd Gminy Biłgoraj

UGB

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

herb powiat bilgorajski 602

KPP w Biłgoraju

pol

OSiR

logo osir

BCK Biłgoraj

BCK

Forum OPPB

LOGO

LOK Biłgoraj

LOGO LOK

RCEZ w Biłgoraju

rcez bilgoraj logo aa

PTTK O/ Biłgoraj

PTTK Biłgoraj

Stowarzyszenie BPB

Stow.BPB logo rozm.50KB 002

Stowarzysznie BPR

BPR

Rowerowe Roztocze

logo rowerowe roztocze

Gościmy

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

Ilość Odsłon

250701

W związku z Walnym Zebraniem Członków Automobilklubu Biłgorajskiego, zaplanowanego na 16 marca 2019 (info poniżej) - apelujemy do wszystkich Członków o uregulowanie składek członkowskich za lata ubiegłe (...2016, 2017, 2018) i rozpoczęty rok bierzący 2019.! Prosimy członków o kontakt z klubem w tej sprawie, gdyż nie uregulowanie składek skutkuje -po pierwsze skreśleniem z listy członków Klubu i utratę praw wyborczych, w tym czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu (informacja poniżej). Termin płatności składek wyznacza termin zwołanego Zebrania.!!! Prosimy o poważne potraktowanie informacji dot. tematu, którą szerzej podaliśmy na stronie poniżej. Klub może nie dotrzeć z informacją do wszystkich członków posiadających zaległości składkowe, dlatego prosimy zainteresowanych o osobisty kontakt (tel. /e-amial) i sprawdzenie w Klubie, czy nie występują zaległości do uregulowania! 

Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego na lutowym posiedzeniu, ustalił termin Walnego Zebrania kończącego VII Kadencję (2015-2018) Automobilklubu Biłgorajskiego na dzień: 16 marca (sobota) 2019 r. -Pierwszy termin godz. 14,30; Drugi termin godz. 15,00 w siedzibie Biłgorajskiego Centrum Kultury (Sala Konferencyjna) w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki nr 16, na które zapraszamy wszystkich Członków Klubu, posiadających zachowane prawo wyborcze (mają uregulowane składki członkowskie do roku 2018). Wszystkie osoby, które nie zdążyły uregulować składek(ki), mogą je ostatecznie uregulować przed rozpoczęciem zebrania (przypominając, że bowiązek ten powinien być dochowany przez każdego Członka nawet w terminie późniejszym!), mają więc możliwość uczestniczenia w obradach. Warto rozważyć taką mozliwość i nie rezygnować z możliwości udziału w Zebraniu.!? 

Przyjęty porządek Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego:

    1.  Otwarcie Zebrania i powitanie gości.

    2.  Wybór Przewodniczącego Zebrania, Z-cy Przewodniczącego i Protokolanta.

    3.  Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

    4.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

    5.  Zatwierdzenie Regulaminu Obrad i Regulaminów Komisji:

         a) Komisji Wyborczej,

         b)Komisji Wniosków i Uchwał.

    6.  Wybory komisji:

         a)  Wyborczej

         b)  Wniosków i Uchwał.

    7.  Wręczenie Odznaki Honorowej Polskiego Związku Motorowego, wyróżnionym Członkom Automobilklubu Biłgorajskiego.

    8.  Sprawozdanie Zarządu Automobilklubu Biłgorajskiego VII kadencji za lata 2014-2018.

    9.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2014-2018.

   10. Dyskusja

   11. Udzielenie absolutorium Zarządowi Automobilklubu Biłgorajskiego i Komisji Rewizyjnej.

   12. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

   13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

   14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

   15. Wybór Władz Automobilklubu Biłgorajskiego: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

   16. Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd PZM w Lublinie dn.16.04.2019 r.(+zastępcy).

   17. Podjęcie Uchwały Programowej.

   18. Zakończenie obrad.  

Na zakończenie roku 2017 i przed rozpoczęciem ostatniego roku kadencji, na stronie klubu pojawiła się informacja w ktorej, jako "urzędujący" prezes zaapelowałem do Koleżanek i Kolegów, aby Osoby nie bojące się wyzwań, które posiadają ambicję i zapał oraz możliwości osobiste ("dyspozycyjność") -mogły włączyć się do pracy w Klubie poprzez kandydowanie do władz (Zarząd /Komisje) Automobilklubu Biłgorajskiego -włącznie z funkcją prezesa!. Życzyłbym sobie aby do Zarządu kandydowały i weszły osoby, najbliżej mieszkające siedziby Klubu,  którym dobro Klubu leży na sercu i które "najlepiej się do tego nadają", będą zaangażowane i chętne do pracy  społecznej na rzecz Klubu. Oczekuję, że kandydaci do Zarządu będą osobami odpowiedzialnymi i aktywnymi w działaniu oraz będą sumiennie wypełniać nałożone obowiązki (Regulamin Pracy Zarządu AB). Chciałbym wierzyć, że z tak dużej grupy Członków Automobilklubu Biłgorajskiego, który stał się NAJWIĘKSZYM KLUBEM PZM W REGIONIE LUBELSZCZYZNY (Stowarzyszeniem), łatwiej będzie można wybrać takie osoby.! Żywię taką nadzieję !!! -Każdy z Członków może mieć realny wpływ na to, jakie kierunki działania będą prowadzone w Klubie, jakzrealizowany jest coroczny klubowy kalendarz imprez itp. - Do zobaczenia na Walnym Zebraniu.!  /-/ Zenon Łój -prezes (jeszcze urzędujący)

39 Łuczyn RyszardLogo KŻR LOK Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dzisiaj -15 lutego 2019r. zmarł nasz klubowy Kolega i Przyjaciel śp. Ryszard Łuczyn  (lat 79) chor. WP i płk zw. Piłsudczyków RP -prezes Zarządu Powiatowego LOK Biłgoraj i Honorowy Członek Automobilklubu Biłgorajskiego - "Zasłużony Działacz LOK." Ryszard Łuczyn urodził się 20 września 1939r. w Tereszpolu. Jego praca zawodowa i działalność, nierozerwalnie była związana z biłgorajską organizacją LOK, której był członkiem od 1965 roku. Był jednym z ostatnich niestrudzonych biłgorajskich Działaczy LOK, należących do powojennego pokolenia osób, które od podstaw budowały i wyposażały siedzibę Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK w Biłgoraju (lata 70-te), był współinicjatorem tej budowy. Przez wiele lat pracował w Lidze Obrony Kraju, pełniąc różne funkcje jako: kierownik OSK, wykładowca, egzaminator. Zaczynał swoją działalność lokowską w latach 1965-1975, kiedy sporty obronne, szkolenia kierowców i sport motorowy (zawody motocyklowe organizowano na terenie miasta z pomocą zakładów pracy!) -były wizytówką LOK Biłgoraj, wyróżnianego przez władze centralne na arenie kraju.Był długoletnim prezesem Zarządu Powiatowego LOK w Biłgoraju (powołany na tę funkcję w 2000r.). W ostatnich latach doprowadził do odrodzenia się Organizacji Powiatowej LOK w Biłgoraju, poprzez reaktywowanie Klubu Modelarskiego, Klubu Żołnierzy Rezerwy oraz utworzenie kilku innych Klubów, powstania "Sali Tradycji" a także ufundowania nowego Sztandaru dla Organizacji. Działał w LOK blisko 50 lat (!) aż do chwili obecnej, kiedy  musiał zmierzyć się na nowo ze zmianami dot. funkcjonowania ośrodka LOK, co mocno przeżywał, gdyż włożył z Kolegami wielki wysiłek. Należał do wielu organizacji i stowarzyszeń, jako Członek Zwyczajny lub Honorowy. Był członkiem m.in.: Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny i Bezpieczny Powiat Biłgorajski, Automobilklubu Biłgorajskiego, SIMP, Zarządu Tow. Wiedzy Obronnej O/Zamość, Klubu Oficerów Rezerwy LOK w Nałęczowie, Zespołu Redakcyjnego Biuletynu LOK CZATA, Cechu Rzemiosł Różnych i in. Szczególne zasługi długoletniej współpracy biłgorajskiego LOK, położył w kontaktach ze Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 16 w Grudziądzu przy Centrum Szkolenia Logistyki, Zarządem Wojewódzkim LOK w Lublinie a także z Towarzystwem Wiedzy Obronnej w Zamościu oraz Klubami Żołnierzy Rezerwy w Nałęczowie i Janowie Lub. Ryszard Łuczyn był także członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Łada".Najaktywniej działał i udzielał się w lokalnym środowisku kombatantów - Związku Inw. Wojennych RP i Związku Piłsudczyków RP (inicjatywa budowy tablicy poświęconej Marszałkowi Piłsudskiemu). Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi (Srebrny Krzyż Zasługi), resortowymi i związkowymi (Godność Czł. Honorowego LOK; Odzn. Honorowa za Wybitne Zasługi dla LOK; Porcelanowy Krzyż za Zasługi dla KŻR; Złoty Krzyż Honorowy Zw. Piłsudczyków RP) a także samorząd lokalny, instytucje i organizacje (Tytuły Honorowe i Listy Gratulacyjne) -za długoletnią działalność społeczną i zasługi na polu obronności, kultywowania tradycji historycznej oręża Wojska Polskiego i patriotycznej oraz zaangażowania w lokalnym środowisku (uroczystości rocznicowe, integracja pokoleniowa i umacnianie koleżeńskich więzi etc). W ostatnim czasie - mianowany na stopień pułkownika Zw. Piłsudczyków RP, otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Zw. Żołnierzy WP; Order Honorowy Zw. Piłsud. RP; Honorowy Krzyż 100-lecia Niepodległości Polski. - Odszedł od nas Człowiek wyjątkowego charakteru - charyzmatyczny i bezkompromisowy, o wielkiej pasji działania, który był Wychowawcą i wzorem dla młodego pokolenia działaczy, którzy mogli czerpać z Jego doświadczeń. Przede wszystkim, zapamiętamy Go jako autentycznego Niestrudzonego Działacza i Organizatora oraz Dokumentalisty biłgorajskiej Organizacji Powiatowej LOK, dla którego nie było rzeczy nie do pokonania, którego będzie trudno zastąpić...Człowieka o wielkim sercu i wielkiej ludzkiej życzliwości, otwartego na innych ludzi i godnego zaufania, na którego zawsze można było liczyć. Szczególne wzięzi przyjaźni i współpracy (LOK - PZM), łączyły Go z naszym klubowym Kolegą śp. Zbyszkiem Woźnym -założycielem i długoletnim prezesem Automobilklubu Biłgorajskiego i dyr. OSiR. Ryszard zostawił wielki dorobek po sobie swoim następcom. Będzie nam Go bardzo brakowało...CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

róża z szarfą

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia - Zarząd Okręgowy PZM w Lublinie; Zarząd i Członkowie Automobilklubu Biłgorajskiego; Sympatycy sportów obronnych i motorowych Ziemi Biłgorajskiej  

Msza żałobna zostanie odprawiona 18 lutego br. o godz.13,00 w kościele pw. WNMP w Biłgoraju, przy ul. 3 Maja /Zamojskiej. (Z.Łój)

                                      

 

Waldemar Czerniak prezes ZO PZM Lublin Fot. Zjazd Okręg. dn. 31.03.2011 KopiaCzerniak Łój Tytoń BuczekZakończenie kadencji w PZM 2015-2018, nakłada zarówno na władze okręgowe i klubowe, większe obowiązki. W dniu 5 lutego 2019r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie, w którego porządku znalazły się m.in. zagadnienia dot.: ogłoszenia wyników w sporcie samochodowym i turystyce, propozycji klubowych do okręgowego kalendarza imprez na 2019r., planowanych szkoleń oraz ustalenia grafiku udziału członków ZO PZM w zebraniach sprawozdawczych w klubach. W posiedzeniu wzięli udział także członkowie Komisji Rewizyjnej ZO. W sprawach różnych, głos zabierali prezesi klubów obecni na posiedzeniu, którzy informowali Zarząd o stanie przygotowań swoich klubów do zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Po zakończeniu posiedzenia, miała miejsce miła i wzruszająca uroczystość uczczenia okrągłego Jubileuszu 70-lecia urodzin Kol. Waldemara Czerniakaprezesa ZO PZM Lublinie, przygotowana przez pracowników biura ZO i zarząd PZM OZDG w Lublinie, których delegacje jako pierwsze złożyły Jubilatowi gratulacje i życzenia: współpracownicy prezesa –panie Katarzyna Kawa i Monika Krysa oraz jego zastępcy Włodzimierz Bobowski i Grzegorz Gorczyca, kilkuosobowej delegacji OZDG, przewodniczył Dariusz Woźniak -prezes zarządu. Ciąg dalszy poniżej (treść + zdjęcia)

Czytaj więcej: Posiedzenie Zarządu Okręgowego PZM i Jubileusz Prezesa Waldemara Czerniaka 

Wszystkich członków naszego Klubu informujemy, że władze Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie, działając na podst. § 49 Statutu PZM i Uchwały nr 2/I/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., przesłały informację dot. kampanii sprawozdawczo-wyboroczej w klubach. Harmonogram prac przewiduje, że:

# Zarządy klubów są zobowiązane do weryfikacji liczby swoich członków, którzy mają opłacone w pełni składki członkowskie według stanu na 31.12.2018 roku i przesłanie informacji do ZO w terminie do 12 stycznia 2109 r.;

# Wyznaczenie ilości mandatów na Okręgowy Zjazd, przypadające poszczególnym klubom nastąpi na posiedzeniu plenarnym Zarządu Okręgowego PZM w dniu 15.01.2019 r.

# Termin zebrań sprawozdawczo-wyboroczych w klubach (z udziałem członków Prezydium ZO PZM) w klubach został wyznaczony od: 28 stycznia do 31 marca 2019 r.;

# Termin przesłania sprawozdań z działalności klubowej za okres czterech lat (kadencji 2015-2018), został wyznaczony do dnia 17 lutego 2019 roku;

# Zespół ds. organizacyjnych powołany przez ZO, powinien opracować sprawozdanie z działalności (kadencji 2015-2018), do dnia 10.03.2019 r. i następnie go zatwierdzić a drugiej połowie marca przygotować projekty i regulaminy zjazdowe oraz propozycji składów osobowych komisji zjazdowych;  

# Termin Okręgowego Zjazdu Delegatów PZM w Lublinie został wyznaczony na dzień 16 kwietnia 2019 roku.

********************************************************* Decyzją ZO PZM w Lublinie, Automobilklub Biłgorajski, otrzymał 6 mandatów (!) na Okręgowy Zjazd PZM w Lublinie w dniu 16.04.2019r. o godz. 16,30 w siedzibie własnej przy ul. Prusa 8 (I piętro). Termin zgłoszenia delegatów AB wyznaczono do 28.02.2019 r. Tak duża liczba mandatów wynika wprost ze stanu posiadania liczby członków w Klubie (czyli osoby fizyczne spełniające wymogi statutowe). Od wielu lat, możemy sobie faktycznie pogratulować.!

Oprac. Z.Łój –prezes zarządu

ważna informacja 1030x686W związku z Walnym Zebraniem Członków Automobilklubu Biłgorajskiego, planowanym na marzec /2019 (planowany termin: 16.03 br) i zakończeniem VII kadencji, wyznacza się ostateczny termin uregulowania składek członkowskich za lata ubiegłe (...2016, 2017, 2018) do 31 stycznia 2019 roku ! Prosimy członków o kontakt z klubem w tej sprawie, gdyż nie uregulowanie składek skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu (i utratę praw wyborczych, uczestnictwa w Walnym Zebraniu). Termin płatności składki bieżącej za rok 2019 wyznacza się na 15 lutego 2019r. Prosimy o powazne potraktowanie informacji dot. tematu, którą szerzej podaliśmy na stronie poniżej.

Klub może nie dotrzeć z informacją do wszystkich członków posiadających zaległości składkowe, dlatego prosimy zainteresowanych o osobisty kontakt (tel. /e-amial) i sprawdzenie w Klubie, czy nie występują zaległości do uregulowania

WOŚP Moto 13.01.19W dniu 13 stycznia 2019r. Automobilklub Biłgorajski zorganizował imprezę samochodową pn."Moto-WOŚP" - specjalną rundę "Super Sprint" na rzecz 27. Finału WOŚP. Podobnie jak w poprzednich latach, impreza została przeprowadzona na biłgorajskim Autodromie, nieodpłatnie udostępnionym przez dyrekcję RCEZ w Biłgoraju. Z racji organizacji tej imprezy na szczytny cel, miała ona bardzo luźny charakter i naturalnie odbiegała od regulaminu ramowego SSp. W trakcie tegorocznej edycji wydarzenia wszyscy chętni mieli możliwość poćwiczyć jazdę w zimowych warunkach po zaśnieżonym torze. Organizatorzy zaplanowali również przejazd terenówkami po okolicy. W imprezie wzięło udział kilkunastu kierowców z całego regionu, nie zabrakło także biłgorajskiej publiczności, fanów motoryzacji, którzy przyszli także aby przyłączyć się do akcji WOŚP. Na imprezie można było spotkać utalentowanego kartingowca Karola Kręta i ekipę "ZŁOMBOL 2018" z Biłgoraja. Podczas imprezy odbyła się także licytacja różnych artykułów, gadżetów motoryzacyjnych przekazanych przez lokalnych Sponsorów, którym Organizatorzy serdecznie dziękują! Automobilklub Biłgorajski - jako jeden wolontariuszy, zebrał w tym roku do puszki rekordową w Biłgoraju kwotę 4.849,34 zł (o ten rekord było nam łatwiej niż innym zbierającym osobom-wolontariuszom!), którą dyr. imprezy Dariusz Paleczny przekazał do sztabu powiatowego Orkiestry, który mieścił się Biłgorajskim Centrum Kultury. Tutaj wieczorem przeprowadzono koncerty i licytacje oraz podsumowano całą akcję w powiecie biłgorajskim. Do zbiórki w WOŚP P.Adamowiczpowiecie biłgorajskim włączyły się także Frampol, KIR wstążeczka małaJózefów i Tarnogród. Warto podkreślić, że 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Biłgoraju zakończył się rekordową zebraną sumą 72 960, 95 zł. ! Środki zebrane w ramach 27. Finału WOŚP przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Władze Klubu dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w akcji, w sposób szczególny członkom którzy imprezę przeprowadzili. Link do strony dot. materiału filmowego z imprezy: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjFljQn80e_xduSMZ5l2xNWDwWQ1M1V10 Film/fot.- W.Sabat  /oprac.ZŁ/

Z uwagi na tragiczne wydarzenie podczas 27.Finału WOŚP w Gdańsku i zamach na osobę prezydenta -śp. Pawła Adamowicza oraz ogłoszoną później żałobę narodową, w dniu pogrzebu 19 stycznia br. - członkowie i sympatycy Automobilklubu Biłgorajskiego, składają hołd pamięci zamordowanego Zasłużonego Samorządowca Gdańska -cenionego w Polsce za dokonania w rozwój swojego miasta, swoją długoletnią działalność i niezależność polityczną, jako działacza Solidarności oraz twórcę gdańskiego modelu integracji imigrantów i działań przeciw dyskryminacji, a także Człowieka znanego ze swoich proeuropejskich poglądów i tolerancji. Cześć Jego Pamięci ! 

LEGITYMACJA PZM Z.Łój skan

W związku z faktem, że rok 2018 jest ostatnim rokiem w tej kadencji (VII) PZM 1915-2018 i zbliżającego się terminu Walnego Zebrania Członków (marzec/2019), Zarząd informuje wszystkich członków o potrzebie PILNEGO REGULOWANIA (grudzień/2018) ZALEGŁYCH  SKŁADEK członkowskich PZM (to podstawowy obowiązek Członka Stowarzyszenia). Uwaga! Członkowie Klubu z większym stażem, nie posiadający zaległości w składkach i wykazujący większą aktywność, mają realną szansę otrzymania Odznaki Honorowej PZM, o którą władze klubu mogą wnioskować do ZG.! Brak opłaconej składki przekreśla szanse kandydata na znalezienie się na liście (wniosku) i do uhonorowania odznaką. 

Przerwa w opłacie składki na rok lub więcej, skutkuje utratą ciągłości członkowskiej w Klubie /PZM, gdzie każdy członek ma nadany swój numer legitymacji członkowskiej. Ponadto, od 10 grudnia 2018r. ZG PZM wprowadza pewne nowe zasady przy wydawaniu Kart PZM (tzw. System Zarządzania Obrotem Kartami), wedle których przerwa w opłaconych składkach będzie powodowała ZMIANĘ DATY WSTĄPIENIA DO KLUBU !? Co oczywiście oznacza, że członek traci nabyty wcześniej staż członkowski.  Niektóre osoby mają duże zaległości składkowe do uregulowania za rok i więcej. !?  Przypominamy, że zaległości przekraczające 2 lata mogą skutkować skreśleniem z listy Członków Klubu! - Uwaga! Decyzja o członkostwie w PZM (Klubie), należy wyłącznie do Członka, który w momencie swojej rezygnacji, powinien przesłać informację w tej sprawie do Klubu (tel., e-mail lub listownie).Przypominamy, że ”składka normalna” nie ulega zmianie i wynosi 70 zł Zachęcamy do bezpośredniej wpłaty na konto Klubu: 76 9614 0008 2005 0008 7157 0001 - z informacją Członka o dokonanej wpłacie (e-mail, SMS, telefon).  Przy wpłatach na konto podajemy: imię i nazwisko, nr legitym. PZM: np. 9290 xxxx (min. 4 ostatnie cyfry!) "składka członkowska za 2017, 2018 rok”. Jeżeli Członek Klubu ma taką możliwość - to potwierdzenie z dokonanej wpłaty składki/wpisowego, przesłać na adres klubowy email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Składkę przyjmuje Skarbnik Klubu -kol. Sławomir Paszko tel.: 695222230 (po kontakcie telefonicznym) lub prezes zarządu (tel. kontaktowe Klubu) w biurze "Autozbyt" Biłgoraj, ul. Boh. Monte Cassino 9, w godz. 8-16. Władze Klubu, będą indywidualnie kontaktowały się z osobami (drogą tel. lub e-mail), w sprawie występujących zaległości, aby członkowie sami decydowali o tym czy chcą zachować swoje prawa członkowskie i opłacą niezwłocznie zaległe składki.

Zapraszamy członków Klubu  po odbiór legitymacji członkowskich PZM aktualnych 2018 (i lat ubiegłych!). Po odbiór legitymacji należy zgłaszać się do biura "Autozbyt" Biłgoraj, ul. B.M. Cassino 9 (w nietypowych godzinach kontaktować się z prezesem, na tel. 691 753 301) -Uwaga! W siedzibie Klubu na ul. Targowej 15 (OSiR), nie prowadzimy dyżurów. Osoby spoza powiatu biłgorajskiego, mieszkające w znacznej odległości od Biłgoraja (spora liczba osób!), otrzymają legitymacje drogą pocztową. Gdyby jednak znalazły się osoby, które mają w planach odwiedzić Biłgoraj (Klub) i zamierzają osobiście odebrać legitymację, proszone są o kontakt telefoniczny. Wówczas legitymację zatrzymamy, nie będziemy wysyłać. Zenon Łój -prezes zarządu.

 

BN z choinkąZ okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2019 - Członkom i Sympatykom Klubu, Darczyńcom i Sponsorom oraz osobom  współpracujących z naszym Klubem, przesyłamy nasze najlepsze życznia - zdrowych, rodzinnych i bezpiecznych świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2019 roku! Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego.

PS. Wszystkim kierowcom życzymy bezawaryjnej jazdy, bez mandatów i punktów karnych, niskich cen paliwa i stawek OC oraz szerokich, bezkolizyjnych dróg. Wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, życzymy zawsze bezpiecznej drogi oraz wzajemnego poszanowania i życzliwości przez okrągły rok.

Władze naszego Klubi monitorują temat związany ze zniżkami OC dla pojazdów pow. 25 lat na kartę członkowską PZM. Prezes odpiera dużo telefonów w tej sprawie starając się udzielić rzetelnych informacji. Powtarzamy, że trzeba uzbroić się w cierpliwość -poczekać do stycznia 2019 roku (czas opłaty składek PZM). Nie chcielibyśmy podawać informacji nie sprawdzonyc. Prawdopodobnie pojawił się promyk nadziei, że osoby które zawarły już ubezpieczenie OC na konkretny pojazd - przed 19 grudnia 2018 roku i skorzystały ze zniżek jako członek PZM -będą mogły korzystać ze zniżki OC w następnych latach, kontynuując zawarte już ubezpieczenie na taki pojazd (czytaj poniżej: tzw. "oferta wznowieniowa"). Po tym terminie -posiadacz pojazdu i członek PZM, nie będzie mógł ubezpieczyć w PZU następny (inny/nowy) pojazd ze zniżką członkowską PZM, tak samo jak osoba, która po tym terminie chciałaby rozpocząć ubezpieczenie OC i skorzystać ze zniżki legitymując się członkostwem w PZM (Aktomobilklubie)!

UWAGA: Mają tutaj zastosowanie warunki PZU (zanzaczony kursywą ważny dla członków PZM !): PZU: Oferta wznowieniowa uwzględniająca zniżkę jest wiążąca i nie należy weryfikować statusu pojazdu zabytkowego

Kryterium uznania pojazdu za zabytkowy jest dowód rejestracyjny. Dla  nowych ubezpieczeń NIE JEST JUŻ WYMAGANE (uznawane) CZŁONKOSTWO W KLUBIE PZM. Korzystanie ze zniżki na pojazdy zabytkowe jest na bieżąco monitorowane przez PZU!. Za poprawność jej udzielenia (sporządzenie polisy OC) odpowiada sprzedawca (agent PZU).

Na koniec 2018 roku, tuż przed świętami BN, pojawiła się nagle informacja dot. wprowadzenia przez PZU, zmian zasad przyznawania zniżki na ubezpieczenie OC dla pojazdów powyżej 25 lat, która w szczególności może niepokoić (wręcz oburzać!?), wszystkich posiadaczy kart - Członków PZM !? Czyli te Osoby, które w ostatnim czasie wstąpiły w szeregi członków PZM - składając swoje deklaracje członkowskie do dziesiątków Klubów i Automobilklubów w całym kraju i chcących skorzystać z takich preferencji. Tego rodzaju zmiany, mogą zasadniczo wpłynąć na decyzję samych zaineteresowanych, którzy mogą nie być zainteresowani dalszym członkostwem w PZM ! Niezadowolenia napewno nie będą też kryły władze poszczególnych Klubów PZM! Co stoi za tą decyzją władz PZU, czy władze PZM mogły mieć na nią wpływ? Odpowiedzi na te pytania muszą poszukać sami zainteresowani... W przeszłości, takie praktyki "monopolistyczne" PZU już stosowało -ogłaszając swoje podwyżki stawek OC na na sam koniec roku kalendarzowego.!? Na pewno to spotykało się zawsze z mocną dezaprobatą zmotoryzowanych i nie wychodziło na dobre tej firmie. Jak ta decyzja wpłynie na zachowanie Klientów -zobaczymy już Przekaz na składkęniebawem./ZŁ/

Informacja w tej sprawie pojawiła się na portalach społecznościowych, także na stronie PZM - adres źródła (link): - https://www.pzm.pl/pojazdy-zabytkowe/pzu

PZU: Szanowni Państwo

zgodnie z decyzją PZU z dnia 14.12.2018r., od dnia 19.12.2018r., ulegają zmianie zasady przyznawania zniżki na ubezpieczenie OC dla pojazdów „Zabytkowych”.

Zgodnie z tymi zasadami zniżka ma zastosowanie:
Wyłącznie przy zawieraniu nowych i wznowionych umów ubezpieczenia, o których mowa w ust.1,
jeżeli pojazd posiada, tzw. „żółte tablice” rejestracyjne (z pięcioma znakami) oraz spełniony jest przynajmniej jeden z następujących warunków:

1) jest pojazdem zabytkowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym – czyli pojazdem,
który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
a także pojazdem wpisanym do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) jest pojazdem mającym co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za
pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Dodatkowe warunki:

  • Zniżka ma zastosowanie wyłącznie w ubezpieczeniu OC ppm w wysokości 70%
  • Ze Zniżki może skorzystać wyłącznie posiadacz pojazdu będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
  • Zniżka ma zastosowanie przy zawieraniu (nowych oraz wznowionych) umów ubezpieczenia;
  • Zniżka nie może zostać udzielona w ubezpieczeniu, w którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy nastąpiła szkoda;
  • Zniżka nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem internetu lub telefonu;
  • Zniżka nie podlega łączeniu z innymi zniżkami promocyjnymi.......

Firma Web-Art

webart bilgoraj projektowanie tworzenie stron www informatyczne uslugi projekty graficzne male

Projektowanie i Tworzenie Stron WWW. Grafika Komputerowa. Usługi Informatyczne

Rzeczoznawca

AUTOZBYT LOGO JPEG niebieskie

Opinie techniczne i wyceny 

Agencja AdaArt

Logo Ada art

 Agencja Artystyczna Ada

Firma Motoluka

images

 Sklep Motocyklowy

Piekarnia Spustek

spustek

OSK "LUIS"

 

OSK LUIS

 

Serwis opon BIELAK

 

Premio opony Bielak

 

Autoservice "Darex"

 

darex

 

FotoFilm Planet

FotoFilm Planet Tarnobrzeg W.Sabat logo

  • drift.jpg
  • DSC_0112_Kopiowanie.JPG
  • wrak_race_zelebsko.JPG
  • wyscigi1.jpg