Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego

logo ak rok

Lokalizacja

ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:

ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj

E mailE-mail:

poczta@akbilgorajski.pl

Adres strony

www.akbilgorajski.pl

 

 telefonPZM z rokiek

    Tel.: (84) 686-24-98  
     Kontakt w godz: 800-1600

                Tel. kom.: 691-753-301
                     (Prezes Zarządu)

Logowanie

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

WSPÓŁPRACA

ZO PZM Lublin

PZM

Kluby PZM

Autom Lub. logo

Urząd Miasta Biłgoraj

urzad miasta

Urząd Gminy Biłgoraj

UGB

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

herb powiat bilgorajski 602

KPP w Biłgoraju

pol

OSiR

logo osir

BCK Biłgoraj

BCK

Forum OPPB

LOGO

LOK Biłgoraj

LOGO LOK

RCEZ w Biłgoraju

rcez bilgoraj logo aa

PTTK O/ Biłgoraj

PTTK Biłgoraj

Stowarzyszenie BPB

Stow.BPB logo rozm.50KB 002

Stowarzysznie BPR

BPR

Rowerowe Roztocze

logo rowerowe roztocze

Gościmy

Odwiedza nas 798 gości oraz 0 użytkowników.

Ilość Odsłon

239984

KRĘT Karol 1 z podpisemRedakcja Kuriera Lubelskiego co roku kieruje do klubów i ośrodków sportu lubelszczyzny, propozycję udziału w organizowanym na lubelszczyźnie plebiscycie. Takie zaproszenie wpłynęło także do Automobilklubu Biłgorajskiego. W tym roku, już po raz 56. Kurier Lubelski organizuje Plebiscyt Sportowy, który odbywa się pod Patronatem Urzędu Marszałkowskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin. Plebiscyt ma wyłonić najpopularniejszego Sportowca Juniora, Sportowca Seniora , Trenera – propagatora sportu oraz drużyny Lubelszczyzny. Plebiscyt podzielony będzie na dwa etaty: powiatowy i finał wojewódzki. Zwycięzcy etapu powiatowego w każdej z 4 kategorii przechodzą do finału wojewódzkiego. Zwycięzcy plebiscytu zostaną ogłoszeni oraz nagrodzeni podczas Balu Sportowca 2017. Redakcja zaznacza, że  jest to dobra okazja na promocję lokalnego sportu, o której obszernie będzie w mediach lokalnych i regionalnych. Do organizatorów należy przysłać imienia i nazwiska lub nazwy drużyny, krótkiego uzasadnienia nominacji, telefonu kontaktowego i zdjęcia kandydatów. Informacje na stronie redakcji: http://www.kurierlubelski.pl/sport/a/56-plebiscyt-sportowy-kuriera-lubelskiego,12713806/. Regulamin Plebiscytu, który dostępny jest na stronie organizatora, zamieszczamy poniżej tekstu w "czytaj więcej" (uwaga! tu podane są zasady głosowania w II etapach za pomocą SMS Premium -etap powiatowy: od 01.12. do 18.12.2017r.; etap wojewódzki: od 19.12.2017r do 05.01.2018r.).

Formuła plebiscytu przewiduje możliwość zgłoszenia "drużyny" -więc pytanie czy Automobilklub Biłgorajski (jako klub organizator wielu imprez motorowych) mógłby zostać zgłoszony -pewnie formalnie tak!? Takie zgłoszenia wpłynęły do konkursu. Karol Kręt za kierownicąCzy mamy jakieś większe szanse!? Stąd nasza propozycja aby z naszego miasta i powiatu zgłosić reprezentanta sportów motorowych, który miałby szansę! Np. Karola Kręta -kartingowca (12 lat!), o sukcesach którego głośno było w naszych mediach: (ww.bilgorajska.pl/sportowy,14856,0,0,0,Kartingowy-mistrz-Polski-mieszka-w-sasiedztwie.html  oraz www.bilgorajska.pl/sportowy,15035,0,0,0,Nasz-czlowiek-w-pierwszej-dziesiatce-swiata.html.) Podajemy jego najważniejsze osiągnięcia:  Karol Kręt, ur. 2005; Kategoria: Rotax Mini Max; Team: K-Dyno Kart; Seria: Rotax Max Challenge PolandCzłonek Kadry Narodowej Rotax 2017. Sukcesy9.m w Rotax Grand Finals Portugalia (mistrzostwa świata)Kartingowe Mistrzostwo Polski 2017; Mistrzostwo Polski Młodzików 2017; pozostałe: 1 miejsce w Pucharze Polski Rotax Max Challenge Poland 2017 Podium w pięciu eliminacjach pucharu Polski 2017; Podium w czterech eliminacjach kartingowych mistrzostw Polski 2017; 5 miejsce w Kartingowych Mistrzostwach Polski 2016; 3 miejsce zawodów międzynarodowych o puchar Moraw, Trebatice, Słowacja 2015; 3 miejsce zawodów międzynarodowych Rotax Central Eastern Europe, Kecskemet, Węgry 2015. Trenerem Karola jest jego ojciec Grzegorz Kręt, który razem z bratem Radosławem, byli członkami naszego Klubu i uprawiali karting, teraz prowadzą firmę Fast-Fix, prowadzą swoje pociechy w sporcie kartingowym. Życzymy im powodzenia ! Może odniosą takie sukcesy, jak Robert Kubica, który zaczynał w tym sporcie -kto wie?

 Regulamin Plebiscytu

Regulamin plebiscytu pod nazwą "56. Plebiscyt Sportowy Lubelszczyzny 2017"
zwanego dalej „Plebiscytem” 


 Art. 1

Informacje ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „
 3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszych i najpopularniejszych drużyn, sportowców  i trenerów Lubelszczyzny.
 4. W drodze głosowania czytelnicy wybiorą laureatów w kategorii: Najpopularniejszy: Sportowiec Senior Roku, Sportowiec Junior Roku, Trener Roku, Drużyna Roku, Trener propagujący sport. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu, będzie trwał od dnia 1.12.2017 r. do dnia 18.12.2017 r. Drugi, wojewódzki etap (finał) plebiscytu będzie trwał od dnia 19.12.2017 r. do dnia 05.01.2018 r. 
 5. Kapituła plebiscytowa nominuje i wybierze 10 Najlepszych Sportowców Roku 2017. Zwycięzcy w tych kategoriach zostaną ogłoszeni do 12.01.2018 r..
 6. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 01.12.2017 r. do dnia 12.01.2018 r.
 7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele organizatora.
 8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.Art. 2

Warunki udziału w plebiscycie

 

 1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
 2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być sportowcy, drużyny oraz trenerzy z województwa lubelskiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie. Jeśli kandydatem w plebiscycie będzie osoba niepełnoletnia, wtedy zgłoszenie następuje za zgodą opiekuna prawnego. Zgoda opiekuna powinna obejmować udział w plebiscycie, zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem oraz na jego postanowienia.
 3. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
 5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
 6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 7.
 7. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
  1. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
  2. Biorą udział w Plebiscycie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
  3. Osób, co do których zachodzi domniemanie braku nieposzlakowanej opinii.

Art. 3

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

 

 1. Zgłaszanie kandydatur
 2. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 01.12.2017 r. do 12.01.2018 r.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać:
 4. Wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
 5. Wskazanie kategorii
 6. Wskazanie dyscypliny sportu
 7. Imię i nazwisko sportowca, trenera lub nazwę drużyny
 8. Klub sportowy kandydata lub szkoła w przypadku nauczyciela
 9. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej kandydata (do wiadomości redakcji). Jeśli zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat zgodę kandydata na udział w plebiscycie.
 10. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
  1. Zgłoszenia można dokonać:
  2. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.kurierlubelski.pl/sportowiec przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w komentarzu na Facebooku. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 07.12.2017 roku.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów.

W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.

 1. W dniu 1.12.2017 r. na stronie internetowej kurierlubelski.pl/sportowiec zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Kolejne zgłoszenia będą dodawane sukcesywnie.
 2. Jeżeli zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli kandydat, kandydat ma prawo żądania wycofania swej kandydatury z plebiscytu w każdym czasie. W takim przypadku Organizator wycofuje kandydata.
 3. W przypadku zgłoszenia w danym powiecie mniej niż trzech kandydatur w każdej kategorii komisja plebiscytowa podejmie decyzję o uruchomieniu głosowania w danych powiatach lub o uruchomieniu głosowania w powiecie w połączeniu z innym powiatem.

 

 II. Głosowanie

 1. Głosowanie – Etap I – powiatowy

(dotyczy kategorii Sportowiec Senior Roku, Sportowiec Junior Roku, Trener Roku, Drużyna Roku, Trener - propagator sportu).

 1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 1.12.2017 r. od godziny 11:59:59 do 18.12.2017 r. do godziny 11:59:59 na następujących warunkach.:
  1. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod do e-wydania
   „Kuriera Lubelskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  2. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks podany na stronie kurierlubelski.pl/sportowiec po kropce wpisując numer wybranego kandydata;
  3. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  4. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  5. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę
  6. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  7. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  8. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  9. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
 2. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w  powiatach województwa lubelskiego oraz w każdej kategorii plebiscytu - kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu. 
 3. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę punktów wszyscy kandydaci z taką samą , największą liczbą głosów uzyskają awans do drugiego wojewódzkiego etapu (finału) plebiscytu.

 

 1. Głosowanie – Etap II – wojewódzki

(dotyczy kategorii Sportowiec Senior Roku, Sportowiec Junior Roku, Trener Roku, Drużyna Roku).

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 19.12.2017 r. od godziny 11:59:59 do 05.01.2018 r. do godziny 11:59:59 na następujących warunkach.:

 1. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod do e-wydania „Kuriera Lubelskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 treści wpisując prefiks podany na stronie kurierlubelski.pl/sportowiec po kropce wpisując numer wybranego kandydata

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;

d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;

f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;

g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;

h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;

 1. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
 2. O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów.
 3. W głosowaniu wojewódzkim wyłonieni zostaną laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób będą miały łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Komisję Plebiscytową.

Art.  4

Ogłoszenie wyników Plebiscytu

 1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do 12.01.2018 r. na stronie internetowej www.kurierlubelski.pl

                                                                       Art. 5

Nagrody w Plebiscycie

 1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
 2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie oraz w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów, uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu, medal.
 3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają: 
  a. w kategoriach: Sportowiec Senior, Sportowiec Junior, Trener, Drużyna,
  Trener propagator sportu – za zajęcie I miejsca laureat otrzyma statuetkę,
  b. w kategoriach: Najlepszy Sportowiec Roku, kapituła przyzna nagrody dla:

- Kategoria: Sportowiec miejsce 1-10, otrzymają statuetkę.

 1. Kapituła może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.
 2. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
 3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie do 28.02.2018 r. w porozumieniu z laureatem. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., Nr 14, poz.2032). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej  z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda  pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.
 5. Mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody przez organizatora bądź partnerów plebiscytu, niezależnie od wyniku głosów kapituły i czytelników bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6

Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Redakcja Kuriera Lubelskiego, Krakowskie Przedmieście 10, 20-002 Lublin z dopiskiem „56. Plebiscyt sportowy”.
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

 

Art. 7

Ochrona  danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
 2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
 5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
  o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
 6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
 7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

 

 

 

 

Firma Web-Art

webart bilgoraj projektowanie tworzenie stron www informatyczne uslugi projekty graficzne male

Projektowanie i Tworzenie Stron WWW. Grafika Komputerowa. Usługi Informatyczne

Rzeczoznawca

AUTOZBYT LOGO JPEG niebieskie

Opinie techniczne i wyceny 

Agencja AdaArt

Logo Ada art

 Agencja Artystyczna Ada

Firma Motoluka

images

 Sklep Motocyklowy

Piekarnia Spustek

spustek

OSK "LUIS"

 

OSK LUIS

 

Serwis opon BIELAK

 

Premio opony Bielak

 

Autoservice "Darex"

 

darex

 

FotoFilm Planet

FotoFilm Planet Tarnobrzeg W.Sabat logo

 • drift.jpg
 • DSC_0112_Kopiowanie.JPG
 • wrak_race_zelebsko.JPG
 • wyscigi1.jpg